Hagyomány és korszerű műveltség

Szeretettel köszöntjük Kedves látogatóinkat a Mezőtúri Református Kollégium honlapján! Ahogyan intézményünk mottója is mutatja, iskolánk 1530 óta az évszázados református, keresztyén hagyományokat ötvözi a mindenkori oktatás és technikai fejlődés vívmányaival. Jelenleg négy- és nyolcévfolyamos gimnáziumi, valamint négy plusz egy éves szakközépiskolai, és általános iskolai képzésekkel, illetve óvodánkban várjuk leendő diákjainkat.


Tanévnyitó: 2015. augusztus 31. (hétfő) 16:00 óra

Hírek

Szeretethíd

Iskolánk, a Mezőtúri Református Kollégium diákjai 2015. június 3-án több helyszínen vettek részt a Szeretethíd programon, ahol közösségi szolgálatot végeztek.
Tovább...


Irodalmi est a Gyülekezeti házban

Május 20-án irodalmi estet tartottunk a gyülekezeti házban. Az est meghívottja Márkus Bence volt, a Tatai Református Gimnázium végzős diákja, aki színművészeti pályára készül. Iskolánkból Szabó Viktória (8. osztály) és Berec Katalin (11. A osztály) működtek közre.
Tovább...


Ballagás

2015. május. 1-én került megrendezésre iskolánk ballagási ünnepsége, melyen három ballagó osztály köszönt el iskolánktól.
Tovább...


Diáknap

Hagyományainkhoz híven, idén is megrendezésre került iskolánk diáknapi programsorozata.
Tovább...


Kaán Károly verseny huszonharmadszor

A Kaán Károly XXIII. Országos Természet és Környezetismereti Verseny megyei döntőjén a Református Kollégium 6. osztályos tanulói eredményesen képviselték intézményünket Szolnokon a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Házban megrendezett versenyen.
Tovább...


Látogatás Erdélyben és Csángóföldön

2015. április 10-én iskolánk kilencfős küldöttsége adományokat vitt Erdélybe és Csángóföldre.
Tovább...


Március idusa Kézdivásárhelyen

2015. március 14-16. között iskolánk delegációja meglátogatta testvériskolánkat, a Kézdivásárhelyi Református Kollégiumot. Szombaton először az iskolát jártuk be majd a helytörténeti múzeumot néztük meg, valamint rövid túrát tettünk a Szent-Anna tóhoz és a Büdös-barlanghoz.
Tovább...


Református Középiskolák Országos Kosárlabda Bajnoksága

2015. február 27-28-án Mezőtúron került megrendezésre XV. alkalommal a Református Középiskolák Országos Kosárlabda Bajnokságának. A két nap folyamán 44 kosárlabda mérkőzés, 22 csapat részvételével zajlott le.
Tovább...


Tájökológiai konferencia

A Magyar Természettudományi Társulat, Túrkeve Város Önkormányzata, az Alföldkutatásért Alapítvány, a Túrkevéért Alapítvány és a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 2015. február 21-én tartotta meg a XI. Nagykunsági-Nagy-Sárréti tájökológiai konferenciáját a túrkevei városháza Dr. Czihat Károly termében.
Tovább...


A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján iskolánk középiskolás osztályai megemlékezésen vettek részt, ahol archív felvételekkel és az 1956-os forradalom emlékére íródott zenével ismerhettük meg történelmünk sötét korát és az áldozatok életének borzalmait.
Tovább...

Álláshírdetés

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (5400 Mezőtúr, Kossuth út 2., tel: 56/350-012, e-mail: mezotur.iskola@reformatus.hu) pályázatot hirdet fizika-matematika, földrajz-biológia, valamint testnevelés-bármely szakos tanári állásokra. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 12. Szükséges végzettség: egyetemi.


Szakképzési aktualitások

Jelentkezési lap szakképzésre

Rangsorrend 2015-2016


Bemutató filmek iskolánkról

Középiskola

Általános iskola


Programok


Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

"Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet,..."
(1Kir 3 )

1 Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az Úr házának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. 2 A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. 3 Salamon szerette ugyan az Urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. 4 A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer égőáldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron. 5 Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked! 6 Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. 7 Most pedig, Uram, Istenem, apám, Dávid után királlyá tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. 8 És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni; nem lehet számba venni sokasága miatt. 9 Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?! 10 Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. 11 Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, 12 ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. 13 Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. 14 Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. 15 Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetségládája elé, és égőáldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és udvari embereinek lakomát rendezett. 16 Abban az időben elment két parázna nő a királyhoz, és elébe járult. 17 Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. 18 Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is megszült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. 19 De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. 20 Fölkelt erre éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg a te szolgálóleányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. 21 Amikor reggel fölkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kiderült, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. 22 Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt! Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így vitatkoztak a király előtt. 23 Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt mondja: nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. 24 Hozzatok hát ide egy kardot! – mondta a király. Oda is hoztak egy kardot a királynak, 25 a király pedig megparancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak! 26 Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! 27 Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja! 28 Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és azzal szolgáltat igazságot.

Salamon a bölcsességnél többet, mégpedig engedelmes szívet kért Istentől (9). Az engedelmesség a bölcsességnek az életvitelben való megnyilvánulása. Bölccsé pedig Isten igéje tehet bennünket. A Biblia ismerete nélkül „okosan" élhetünk, de bölcsen nem.

RÉ 72 MRÉ 72


Legfrissebb video


Kövess minket!